Hälsa

Att underlätta livet genom rutiner och strukturer kan verka tråkigt, men att minska stress och skapa andningshål i vardagen är viktigt för att du ska kunna må så bra som möjligt.

 

Hälso- och sjukvård – stöd för att må bra

Sveriges hälso- och sjukvård är indelad i olika landsting. Landstingen ansvarar för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. De innefattar både kroppslig och psykisk vård, beroendevård och habilitering. Man kan alltid vända dig till Vårdcentralen som ett första steg om man inte vet var man ska söka sin vård.

Vänd dig till hälso- och sjukvård:

 • Om du inte mår bra och inte själv kan råda bot på det.
 • Om du ofta har ångest, är nedstämd, har sömnsvårigheter eller på andra sätt mår psykiskt dåligt.
 • Om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen kan du vända dig till habiliteringen, de arbetar med att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättning och öka delaktigheten i samhället.
 • Om du har ont eller mår dåligt fysiskt på ett sätt som oroar dig eller som inte går över.
 • Om du känner dig orolig över hur du använder alkohol eller droger kan du vända dig till beroendevården, de arbetar med den medicinska delen av beroende och missbruk, såsom avgiftning, medicinering och samtal.

Tips – bra att veta:

 • Behöver du hjälp direkt vänder du dig till en akutmottagning. Det finns vanliga akutmottagningar, psykiatriska akutmottagningar och akutmottagningar för beroende.
 • Du kan också ha kontakt med vården via sidan Mina vårdkontakter. Där kan du exempelvis boka eller avboka tid samt byta vårdgivare.
 • Tänk på att vården arbetar väldigt brett, du kan alltid fråga den personen du har kontakt med inom vården vilket stöd som finns att få för de områden i livet som du behöver hjälp med, även om det handlar om sådant i vardagen som du kanske inte tänker att vården arbetar med. Kanske kan du få det stödet av den personen, eller så kan den hänvisa dig vidare.
 • Om du behöver stöd i att komma igång med träning kan du få fysisk aktivitet på recept (FaR) via vården om de bedömer att det behövs. Det blir då en del i din behandling och du kan få rabatt på kostnader kopplade till träningen.

Patientnämnden – stöd i kontakten med vården

Patientnämnden är en neutral och fristående instans som jobbar med att svara på frågor och ge råd kring vården inom landstinget och tandvården. Det är gratis att ta hjälp av Patientnämnden, och det ska finnas en Patientnämnd inom varje landsting.

Vänd dig till Patientnämnden:

 • Om du vill berätta om dina synpunkter på något inom vården.
 • Om du vill få råd kring hur du kan gå vidare med något du är missnöjd med.
 • Om du undrar över dina rättigheter i kontakt med vården.
 • Om du vill få information om hur vården fungerar.

Tips – bra att veta:

 • Du kan vända dig till Patientnämnden med både små och stora frågor.
 • Patientnämnden har tystnadsplikt.

1177 – Sjukvårdsrådgivning – information och rådgivning

Via sjukvårdsrådgivningen kan du få en mängd information om vården och olika hälsotillstånd samt få råd och vägledning. Telefonnumret dit är 1177 och webbadressen är 1177.se. Där får du kontakt med en sjuksköterska som kan göra en bedömning av ditt behov av vård, ge dig råd och vägleda dig till rätt vårdmottagning

Vänd dig till 1177:

 • Om du vill ställa frågor kring ditt hälsotillstånd.
 • Om du vill få en bedömning om ifall du behöver söka vård eller inte
 • Om du behöver råd om vad du kan göra själv.
 • Om du behöver vägledning till var du bör söka vård om det behövs.

Tips – bra att veta:

 • Sjukvårdsrådgivningen kan inte ställa diagnos, boka/boka av tid, skriva eller förnya recept.
 • Du kan både kontakta sjukvårdsrådgivningen via deras hemsida och per telefon.

UMO – Din ungdomsmottagning på nätet

UMO är en sida som drivs på uppdrag av Sveriges alla landsting för dig som är mellan 13 och 25 år gammal. Där kan du hitta kunskap och tips kring många olika områden i livet, såsom kroppen, relationer, alkohol/droger och självkänsla.

Vänd dig till Umo:

 • Om du vill hitta kontaktuppgifter till en ungdomsmottagning
 • Om du vill läsa om vad du själv kan göra i olika områden i livet, t.ex. familj, sex eller om du mår dåligt
 • Om du vill ha råd och hjälp kring att söka stöd
 • Om du vill ta del av andras berättelser om sina erfarenheter

Tips – bra att veta:

Du kan också ställa frågor till personal på ungdomsmottagningar via UMOs hemsida, eller läsa andras frågor. På UMO finns också filmer och bildspel under de olika temana. Du kan också dela med dig av din egen berättelse till UMO, så att andra kan ta del av den.

www.friguiden.se kan du få ytterligare vägledning och ta del av hur andra tar hand om sin hälsa.

Om Friguiden

2012 påbörjades Riksförbundet Attention det 3-åriga projektet Attention Fri. Projektets syfte är att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD genom att minska lidandet för dessa personer och skapa bättre förutsättningar för ett meningsfullt liv.

Riksförbundet Attention

Hur mår du just nu?

Här hittar du förslag på vad du kan hitta på forumet efter hur det kan kännas en helt vanlig tisdag.