Ekonomi

Här hittar du information om sätt att skaffa dig en inkomst, ersättning, kunna hantera ekonomin och få hjälp med att bli av med skulder.

A-kassa – arbetslöshetsersättning

A-kassa, Arbetslöshetskassa, kan du söka om du blir av med ditt arbete. För att ha rätt att få pengar från a-kassan behöver du ha varit medlem i en a-kassa under tiden du har arbetat, samt vara inskriven på Arbetsförmedlingen från den dag du blev av med ditt arbete. Ersättningen du får är en viss procent av den lön du haft på ditt arbete. Vänd dig till a-kassan om du har arbetat en viss mängd under de senaste sex månaderna och är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

CSN – studiemedel

CSN, Centrala studiestödsnämnden är en myndighet som har hand om studiestöd; en form av försörjning du kan få från staten när du studerar. Som studiestöd kan du både få bidrag och lån. CSN fattar beslut om du har rätt till studiestöd och ser till att lånen betalas tillbaka.

Vänd dig till CSN:

 • Om du har frågor om vilket ekonomiskt stöd du kan få när du studerar.
 • Direkt när du har blivit antagen till en utbildning.

Bra att veta:

 • Bidraget är pengar som du inte behöver betala tillbaka. Lånet är pengar som du måste betala tillbaka.
 • Berätta om du har dyslexi eller ADHD och fråga vad du kan få för extra stöd så du klarar studierna. Om du har dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser.
 • Ha gärna frågor färdiga att ställa när du kontaktar CSN då kan de lättare hjälpa dig rätt direkt.

Försäkringskassan – vid sjukdom/ funktionsnedsättning eller hjälp med bostadskostnad

Försäkringskassan är en statlig myndighet som har hand om flera olika ersättningar man kan ha rätt till genom samhällets trygghetssystem. Det kan vara både tillfälliga och långvariga ersättningsformer, exempelvis om du är sjuk, har en funktionsnedsättning eller har barn. Försäkringskassan ansvarar också för att samordna stödinsatser vid rehabilitering.

Vänd dig till Försäkringskassan:

 • Om du är arbetssökande och blir sjuk.
 • Om du är anställd och har varit sjuk i mer än 14 dagar.
 • Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kommer kunna arbeta på minst ett år.
 • Om du är ung och behöver ekonomisk hjälp med din bostadskostnad.
 • Om du är sjukskriven och vill börja arbetsträna.

Tips – bra att veta:

 • Om du blir arbetslös så måste du vara anmäld hos Arbetsförmedlingen för att få sjukpenning. Det är viktigt att anmäla sig direkt till a-kassan när man inte längre är sjukskriven för att inte förlora sin rätt till olika sorters ersättningar.
 • Tänk på att handläggningstiden kan vara olika lång beroende på vad du söker för stöd från Försäkringskassan.
 • Var noga med att höra av dig till din handläggare om du behöver mer tid för att exempelvis lämna in vissa intyg. Annars riskerar du att bli av med din ersättning eller att din ansökan läggs ned.
 • Du kan följa ditt ärende på Försäkringskassans hemsida.

Kommunen – hjälp att hantera ekonomi och skulder

Kommunen har ansvar för den mesta av den samhällsservice som finns där du bor. Utöver socialtjänstens olika insatser finns också andra former av stöd.

 Vänd dig till kommunen:
 • Om du behöver hjälp att få struktur på din ekonomi eller behöver råd i hur du ska hantera dina skulder kan du vända dig till en budget-och skuldrådgivare.
 • Om du inte själv klarar av att hantera din ekonomi i vardagen, exempelvis att betala räkningar eller hålla en budget kan du ansöka om en god man.
 • Om du behöver hjälp med att ansöka om ersättningar och eventuellt överklaga beslut kan du ansöka om god man eller personligt ombud.

Tips – bra att veta:

 • En god man kan på uppdrag utföra saker för en persons räkning, såsom att hantera ekonomi, göra ansökningar och skriva överklaganden. Uppdraget kan se olika ut och skapas utifrån dina individuella behov av stöd. Du kan ha någon som du känner som god man, eller få en person som du inte känner sedan tidigare om du vill det.
 • Ett personligt ombud är ett stöd som du med psykisk funktionsnedsättning kan få för att få hjälp i kontakten med myndigheter, göra ansökningar eller skriva överklaganden. Personliga ombud arbetar fristående från myndigheter och vården och arbetar utifrån det uppdrag som ni kommer överens om.
 • Budget och skuldrådgivare kan ge dig stöd kring att betala dina skulder. Man kan bland annat få hjälp att göra en budget, välja vilka räkningar som bör betalas först och göra en avbetalningsplan.
 • Du kan också få information om personliga ombud nära dig genom sociala enheten på Länsstyrelsen.
 • Alla dessa insatser är frivilliga. Det betyder att du har dem så länge som du själv vill, och att du kan avsluta dem när du så önskar.

Kronofogden – om du har skulder

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. De hjälper såväl den som ska få betalt som den som har en skuld.

Vänd dig till kronofogden:

 • Om du är skuldsatt och vill ha tips och råd kring hur du ska hantera din situation.
 • Om du vill ansöka om att bli av med dina skulder för att du inte kan betala tillbaka dem; att få skuldsanering.

Tips – bra att veta:

 • Om du inte kan betala hela skulden på en gång kan du i undantagsfall få en avbetalningsplan. Kontakta då den eller de som du har skulden till om det är en privat skuld (till en person eller ett företag) eller Kronofogden om det är en statlig skuld (till exempel skatt eller tv-avgift).
 • På Kronofogdens hemsida finns informationsmaterial med råd om hur man kan hantera sin ekonomi och vad som gäller vid skulder.
 • Du kan ringa till Kronofogdens kundservice om du vill ha ekonomisk rådgivning.

Pensionsmyndigheten – försörjningsstöd för dig över 65

Pensionsmyndigheten sköter din pension, både när du arbetar och tjänar in till din pension och när du är pensionär och får pension. Pensionsmyndigheten sköter den allmänna pensionen i Sverige, den pension som alla som arbetar och betalar skatt får.

Vänd dig till Pensionsmyndigheten:

 • Om du är över 65 år gammal och har en låg pension, eller ingen alls, så kan du ha rätt till ersättningar som äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg via Pensionsmyndigheten. Det är en ersättning du kan få om du tagit ut alla förmåner du har rätt till, men det ändå inte räcker till.

Tips – bra att veta:

 • Tänk på att ansöka i god tid innan du behöver äldreförsörjningsstödet så att du inte får ett glapp i din inkomst.

Skatteverket – skatter och deklaration

Skatteverket är en myndighet som har hand om alla skatter i Sverige. De har också hand om landets folkbokföring, alltså registreringen av var man är bosatt, och ID-kortsservice.

Vänd till till Skatteverket:

 • När du ska betala skatt på alla dina inkomster. Inkomster är pengar som du tjänar. Det betyder att du betalar skatt på lön och alla ersättningar du får om du är arbetslös, sjuk eller har en funktionsnedsättning.
 • Om du betalar skatt behöver du en gång per år skicka in en deklaration för att Skatteverket ska räkna ut om du har betalat rätt summa i skatt. Du kan då antingen få pengar tillbaka eller behöva betala pengar.

Tips – bra att veta:

 • Om du inte skickar in deklarationen i tid så riskerar du att få böter.
 • Du kan lämna in din deklaration i pappersformat, via sms, Skatteverkets hemsida eller via telefon.

Socialtjänsten – försörjningsstöd och akut ekonomiskt bistånd

Socialtjänsten är en del av kommunens verksamhet. Socialtjänsten ansvar är att alla som är folkbokförda där ska få hjälp och stöd om man inte får det någon annanstans. Är du i akut behov av stöd kan du vända dig till den kommun du befinner dig i.

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, det som förut kallades socialbidrag, är en form av hjälp du kan få om du har tillfälliga ekonomiska problem och inte kan få hjälp via andra ersättningar. Man ska därför ha försökt alla andra vägar att få en inkomst innan man ansöker om ekonomiskt bistånd.

Vänd dig till Socialtjänsten:

 • Om du har låg eller ingen inkomst och inte kan lösa situationen på något annat sätt.
 • Om du är i akut behov av ekonomiskt stöd för att undvika att hamna i en nödsituation, exempelvis om du inte har råd med mat eller medicin så att du klarar dig.

Tips – bra att veta:

 • Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar.
 • Du har alltid rätt att göra en ansökan om bistånd och få den prövad. Om du får helt eller delvis avslag på det du ansöker om ska du få ett skriftligt beslut med en motivering.
 • Socialtjänsten gör en individuell bedömning för varje ansökan som kommer in till dem. Försörjningsstödet räknas ut med hjälp av en riksnorm, alltså en summa som Socialstyrelsen rekommenderar, men du kan också ansöka om allt det som du behöver för att ha en acceptabel levnadsnivå. Tänk på att du behöver kunna styrka varför just du behöver ersättning till kostnader utöver det vanliga. Det kan vara genom exempelvis läkarintyg eller en egen beskrivning.
 • Om man behöver andra insatser för att kunna övergå till egen försörjning kan man ta upp det med socialtjänsten.

www.friguiden.se kan du få ytterligare vägledning och ta del av hur andra lyckats få en ordnad ekonomi.

Om Friguiden

2012 påbörjades Riksförbundet Attention det 3-åriga projektet Attention Fri. Projektets syfte är att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD genom att minska lidandet för dessa personer och skapa bättre förutsättningar för ett meningsfullt liv.

Riksförbundet Attention

Hur mår du just nu?

Här hittar du förslag på vad du kan hitta på forumet efter hur det kan kännas en helt vanlig tisdag.