Användarvillkor

Mind Forum är en trygg plats på nätet där du anonymt kan prata om livet när det känns tufft. Det är en plats där respekt för varandra är centralt. Här kan man prata om såväl livet som döden, men alltid med livet som utgångspunkt. När du blir medlem i Mind Forum godkänner du våra regler och guidelines. 

Värdegrund

Syftet med Mind Forum är att skapa en konstruktiv plats där man kan ge och få stöd när livet känns tufft. Här skall man inte riskera att bli diskriminerad eller utsättas för kränkningar.

Inga ämnen är för stora eller små, så länge diskussionerna utgår från livet. Vi vill undvika onda cirklar som förvärrar olika typer av destruktivt beteende. Därför kommer inlägg som vi uppfattar olämpliga plockas bort och användaren kommer få en notis och riskerar att stängas av.

Säkerhet

Mind Forum är byggt för att vara en säker plats. Vi använder separata servrar för att minska risken för intrång och överbelastning. Mind äger materialet, som behandlas enligt dataskyddsförordningens nya riktlinjer.
Forumet modereras dygnet runt för att göras säkert vad gäller kränkningar, diskriminering, självmordshot eller stötande innehåll. Vi jobbar så hårt vi kan och du kan även själv anmäla inlägg som du tycker strider mot detta. Det innebär också att andra kan anmäla dina inlägg. Målet är att alla inloggade tar ett gemensamt ansvar för att låta Mind Forum tjäna sitt syfte.

Anonymitet och bilder

Alla inlägg är anonyma. Användarnamnen är helt slumpmässigt valda för att skydda anonymiteten hos våra användare i så stor utsträckning som möjligt. Det kan verka som en bra idé att dela namn och bild när man mår dåligt, men efter ett tag kan man ångra sig. På Mind Forum kan man inte lägga upp bilder, men det går däremot att länka till externt innehåll. Vi vill skydda användarna från stötande innehåll och ber er alla att respektera detta.

Fakta

På Mind Forum hittar du fakta om hur olika diagnoser och tillstånd kan kännas, vad man kan göra åt dem och hur dessa behandlas. Du kan också läsa om rättigheter, krönikor på olika teman och om hur man kan få hjälp.

Psykisk ohälsa är ofta förknippat med stigma och skam och det gör att det ofta känns svårare att få psykiska diagnoser. Det kan upplevas att det är svårt att berätta om i sociala sammanhang eller på jobbet. Samtidigt vet vi att det är viktigt att man förstår vad man går igenom, att berätta för andra och att söka hjälp. Vi hoppas att informationen på Mind Forum kan bidra till detta.

Mer om Mind Forum

Mind Forum är byggt med regelbunden input från referensgrupper där man unisont önskat en konstruktiv plats att dela stunder när livet känns övermäktigt och baserat på peer-support. Du kan läsa mer om peer-support i Frågor och svar.