Hitta hjälp

Psykisk ohälsa är vanligt. Det hjälper att prata om det. Det går att få hjälp.

Om du mår psykiskt dåligt kan du behöva söka hjälp och stöd för att komma vidare. I det psykiska måendet ingår ofta att man fastnar i mycket negativa tankar och har svårt att reflektera rationellt. Det är en del av symptomen, och behöver inte vara farligt i sig. Det går över, men det är viktigt att ta hjälp i processen så tidigt som möjligt. Psykisk ohälsa blir ofta värre ju längre tid man väntar. Ibland kan det räcka med att prata med en vän eller närstående.

Om du vill prata med någon du inte känner eller vill vara anonym kan det vara bra att vända dig till en telefonjour. Det är viktigt att börja prata om det. det lättar ofta mycket av ångesten många upplever inför det faktum att de mår dåligt.  Ibland kan du behöva söka hjälp i vården. Ofta kan du börja med att ta kontakt med en vårdcentral. Om det behövs kan läkaren där skriva en remiss till exempel en psykiater eller en psykolog. Psykisk ohälsa är vanligt och det går att få hjälp.

Söka hjälp via vårdcentralen

På vårdcentralen gör en läkare en bedömning av dina behov. Det är viktigt att försöka berätta så utförligt som möjligt. Har du självmordstankar är det viktigt att berätta det med. Tycker du att det är svårt att berätta, kan det underlätta att skriva ner hur man känner innan och be läkaren läsa eller be någon man litar på följa med och som kan hjälpa till att vara tydlig. Ofta berättar man alldeles för lite. På vårdcentralen finns kuratorer eller psykologer som erbjuder samtalsbehandling. Om du behöver specialistvård kan läkaren skriva en remiss till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Söka hjälp direkt via psykiatrisk mottagning

Du kan också kontakta en psykiatrisk öppenvårdsmottagning direkt för att få hjälp. (Detta är inte samma sak som psykakuten) På mottagningarna arbetar psykiatriker, psykoterapeuter, psykologer, kuratorer och vidareutbildade sjuksköterskor. Psykiatern, som är läkare med specialistutbildning i psykiatri, har huvudansvaret för din behandling. Väntetiden för undersökning och behandling kan variera mellan mottagningarna.

Hjälp via internet

Vissa tillstånd kan du få hjälp med via internetpsykiatri. Om du behöver hjälp vid depression, paniksyndrom , och social fobi  kan du få hjälp av, Internetpsykiatri. Där kan du få KBT, kognitiv beteende terapi via internet.

Anhörig eller närstående?

Om du är anhörig kan du behöva hjälpa den som mår dåligt till vården. Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för råd. Och glöm inte bort dig själv! Det är många gånger både svårt och tufft att vara närstående till någon som mår psykiskt dåligt. Det är viktigt att hitta någon att prata med så att du också får eget stöd och så att du kan stötta din närstående på bästa sätt utan att gå sönder själv.

Om du mår mycket dåligt och känner att du inte orkar leva mer

Om du mår mycket dåligt och känner att du inte orkar leva mer ska du söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112. Ring gärna även en stödlinje. Det är dock inte istället för att söka vård.

Mind erbjuder medmänskligt stöd

Vi erbjuder konkret stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa. Våra stödverksamheter kompletterar det stöd som erbjuds av stat/kommun/landsting. Verksamheterna är baserade på volontärinsatser och medmänskligt stöd.

Självmordslinjen

Äldrelinjen

Föräldralinjen

  • Öppen vardagar 10.00 - 15.00 samt torsdagskvällar 19.00 - 21.00
  • 020-85 20 00

Hur mår du just nu?

Här hittar du förslag på vad du kan hitta på forumet efter hur det kan kännas en helt vanlig tisdag.