Sysselsättning

Att hitta något meningsfullt att göra, att våga börja studera igen och att få en anställning är något vi alla behöver för att må bra, utvecklas och kunna försörja oss. Det finns flera sätt att göra det, här hittar du flera vägar till arbete och sysselsättning.

Arbetsförmedlingen – att skaffa ett jobb

Arbetsförmedlingen är en myndighet som arbetar med att matcha arbetssökande och arbetsgivare. De informerar om vilken ersättning du har rätt till under tiden du söker jobb. Arbetsförmedlingen jobbar också med att hjälpa personer med funktionsnedsättning som kan ha lite svårare att få jobb.

Vänd dig till Arbetsförmedlingen:

 • Första dagen du blir arbetslös ska du skriva in dig som arbetssökande. Det är för att du ska få ersättning från samma dag som du blir arbetslös.
 • Om du behöver stöd i ditt arbetssökande eller när du kommit igång på arbetet kan du få hjälp med både hjälpmedel men också med personligt stöd.
 • Om du behöver ekonomiskt stöd medan du söker arbete, eller om en arbetsgivare behöver ekonomiskt stöd för att ha råd att anställa dig, så kan Arbetsförmedlingen hjälpa till.
 • Om du behöver stöd i att komma igång på ett arbete kan du till exempel få starta i den takt du klarar av och sedan trappa upp hur mycket du arbetar eller få prova på ett arbete under en period som Arbetsförmedlingen betalar för.
 • Du kan få gå på arbetsmarknadsutbildningar genom Arbetsförmedlingen. Det är utbildningar som de anser kan hjälpa dig att lättare få jobb.

Tips – bra att veta:

 • Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation samt betyg och intyg som visar vad du pluggat och arbetat med när du ska skriva in dig på Arbetsförmedlingen.
 • På vissa orter har Arbetsförmedlingen en speciell del som arbetar för att göra det lättare att få jobb för personer som har haft kontakt med Kriminalvården. Denna del kallas för KRAMI.
 • Du behöver komma på möten som du kallats till samt vara tillgänglig de tider ni kommit överens om för att inte riskera bli utskriven och bli av med din ersättning eller insats.

Folkhögskola – studera på egna villkor

En folkhögskola är en skola för vuxna elever. På många skolor kan man också bo medan man studerar. På en folkhögskola kan du läsa olika slags kurser. Varje folkhögskola bestämmer vem som kan läsa på skolan. Folkhögskolorna har ett eget betygssystem. Studier på folkhögskola kan ge dig något som kallas grundläggande behörighet till universitet och högskola. Det betyder att du har de kunskaper du behöver för att kunna läsa på universitet och högskola.

Vänd dig till en folkhögskola:

 • Om du vill studera mer på dina egna villkor.
 • Om du vill skaffa dig behörighet till högskola, fördjupa dig kring ett intresse eller utbilda dig till ett yrke.
 • Om du vill studera på mindre ort.
 • Om du till gå en yrkesutbildning

Tips – bra att veta:

 • Om du inte vet vad eller hur du vill studera kan du vända dig till en studie- och yrkesvägledare. De kan vägleda dig och hjälpa dig att planera dina studier. Hör dig för på din skola eller den skola som finns närmast dig, om var du kan få kontakt med en studie- och yrkesvägledare.
 • Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att ta till dig information genom att läsa böcker, såsom exempelvis adhd, så har du rätt att kunna låna talböcker. Det gör du via Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), där du kan nå talböckerna direkt via internet. Vänd dig till ett bibliotek för att få hjälp med detta.
 • Folkhögskolor kan arbeta på olika sätt med att ge stöd till studenter med funktionsnedsättningar eller som av andra anledningar behöver stöd. Det kan exempelvis vara genom hjälpmedel, att få göra prov på andra sätt eller att få personligt stöd. Fråga på din skola vad de kan erbjuda.
 • Det är bra att kontakta CSN så snart du har blivit antagen. Läs mer om CSN under fliken Ekonomi.

Frivilligorganisationer – engagera dig ideellt

Det finns en mängd olika föreningar och organisationer i Sverige som jobbar för olika ändamål. Vissa av dem har verksamheter och träffpunkter som du kan delta eller engagera dig i. Hör dig för vad som finns på din ort, du kan till exempel ringa kommunens växel och fråga vilka föreningar och organisationer som har verksamheter i kommunen.

Vänd dig till en frivilligorganisation:

 • Om du vill ha något meningsfullt att göra.
 • Om du vill knyta nya kontakter med personer som arbetar för ett speciellt ändamål.
 • Om du vill få nya erfarenheter.

Tips – bra att veta:

 • Erfarenheter och kontakter som man får av att arbeta ideellt kan vara till stor nytta om man senare söker jobb.
 • Ibland kan det skapas möjlighet att få göra praktik eller till och med arbeta i organisationer och föreningar, passa på att fråga om det finns någon verksamhet du har engagerat dig i.

Komvux – komplettera din utbildning på gymnasienivå

Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan, och ger samma kompetens. Kontakta din hemkommun. Utbildningsförvaltningen, den del som ansvarar för kommunens vuxenutbildning eller studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig vidare.

Vänd dig till Komvux:

 • Om du vill komplettera din utbildning på grundskole- eller gymnasienivå. Till exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högskolan.
 • Om du vill få motsvarande utbildning som ges i grundskolan eller på gymnasiet men med färre antal timmar i skolan.
 • Om du själv vill välja om du ska läsa på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid, på plats eller på distans.
 • Om du vill kunna välja själv hur du ska kombinera dina kurser.

Tips – bra att veta:

 • Om du inte vet vad eller hur du vill studera kan du vända dig till en studie- och yrkesvägledare. De kan vägleda dig rätt och hjälpa dig att planera dina studier. Hör dig för på din skola, eller den skola som finns närmast dig, om var du kan få kontakt med en studie- och yrkesvägledare.
 • Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att ta till dig information genom att läsa böcker, såsom exempelvis adhd, så har du rätt att kunna låna talböcker. Det gör du via Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), där du kan nå talböckerna direkt via internet. Vänd dig till ett bibliotek för att få hjälp med detta.
 • Komvux kan arbeta på olika sätt med att ge stöd till studenter med funktionsnedsättningar eller som av andra anledningar behöver stöd. Det kan exempelvis vara genom hjälpmedel, att få göra prov på andra sätt eller att få personligt stöd. Fråga på din skola vad de kan erbjuda.
 • Det är bra att kontakta CSN så snart du har blivit antagen. Läs mer om CSN under fliken Ekonomi.

Fackföreningar – få hjälp på jobbet

En fackförening är en organisation som består av anställda inom ett visst yrke som gemensamt arbetar för sin situation och sina rättigheter på arbetet. Facken arbetar för att ingen ska behöva ha lägre lön eller sämre arbetsvillkor än vad som bestämts i kollektivavtalet. För att få hjälp av ett fackförbund behöver man bli medlem hos dem.

Vänd dig till en fackförening:

 • Om du har en arbetssituation som du behöver stöd i.
 • Om du behöver hjälp kring frågor om vad du har rätt till på arbetet.
 • Om du behöver coachning inför ett lönesamtal.
 • Om du och din arbetsgivare har en konflikt som ni inte kan lösa själva.

Tips – bra att veta:

 • På många arbetsplatser finns ett kollektivavtal. Där finns det information om vilka regler som gäller för just din arbetsplats kring löner, anställningsvillkor och arbetsförhållanden.
 • Arbetsgivarna ska samarbeta med arbetstagarna för att skapa en bra arbetsmiljö, är ni fler än fyra personer på arbetsplatsen ska det finnas ett skyddsombud som representerar arbetstagarna.

Socialtjänsten – sysselsättning utifrån dina förutsättningar

Socialtjänsten är en del av kommunens verksamhet. Socialtjänsten ansvar är att alla som är folkbokförda där ska får hjälp och stöd om man inte får det någon annanstans. Är du i akut behov av stöd kan du vända dig till socialtjänsten i den kommun du befinner dig i.

Vänd dig till Socialtjänsten:

 • Om du är arbetssökande kan socialtjänsten ibland hjälpa dig med att exempelvis söka jobb, att få arbetsträna på en arbetsplats i en omfattning som passar dig eller att få hjälp att skaffa en praktikplats.
 • Om du inte kan arbeta på grund av din funktionsnedsättning kan du få hjälp med att hitta en sysselsättning som är anpassad till dina förutsättningar. Målet är då att du ska ha något meningsfullt att göra, utan krav på att du måste prestera.

Tips – bra att veta:

 • Hör av dig i så god tid som möjligt, ibland kan socialtjänsten behöva tid på sig att handlägga ditt ärende.
 • Kom ihåg att du har rätt att veta vad som sägs och vad de olika paragraferna i lagar som beslut kan hänvisa till betyder. Be din socialsekreterare förklara om det är otydligt.
 • Förbered dig gärna innan mötet genom att skriva en punktlista på vad det är du vill ta upp, det kan göra det lättare att komma ihåg allt när du väl är på mötet.
 • Spela gärna in samtal och möten med till exempel röstmemo eller diktafon. Det kan vara svårt att komma ihåg allt som sägs under ett samtal.
 • Det kan också vara bra att ta med sig någon kompis eller anhörig som kan hjälpa dig att komma ihåg vad som är viktigt att säga samt vad som har sagts.
 • Socialtjänsterna kan arbeta olika i de olika kommunerna, och för varje ärende görs en individuell bedömning.

Studieförbund – lär dig något nytt

Studieförbunden är en mötesplats för lärande och kultur, som jobbar med olika verksamheter utifrån individers egen nyfikenhet, kreativitet och lust att lära tillsammans med andra. Det finns 10 studieförbund i Sverige idag, och de är mest kända för att arbeta med studiecirklar.

Vänd dig till ett studieförbund:

 • För att lära dig nya saker i en liten grupp där alla bidrar med sin egen kunskap och erfarenhet.
 • För att själv välja vad och hur du vill lära dig samt sätta upp sina egna mål.

Tips – bra att veta:

 • Studieförbunden kan ha både verksamheter och enskilda träffar som är gratis eller mycket billiga att delta på.
 • Om du tillsammans med några andra vill lära er om något nytt eller skapa något tillsammans så kan det finnas möjlighet att få ekonomisk ersättning från studieförbunden.
 • All verksamhet är frivillig.

Universitet/Högskola – utbilda dig akademiskt

Universitet och högskolor är skolor där man kan utbilda sig från grundnivå upp till forskarnivå och få akademiska högskolepoäng. De flesta universitet och högskolor drivs av staten, men vissa är privata. Man kan både läsa kortare kurser och längre program.

Vänd dig till universitet/högskola:

 • Om du vill ha frihet i att själv planera din tid och ha få lärarledda timmar.
 • Om du vill ha fokus på teori och forskning snarare än praktik.
 • Om du själv vill välja vilka ämnen du ska fördjupa dig i kan du välja enskilda kurser, men det finns också längre program med förbestämda kurser som ingår.

Tips – bra att veta:

 • Om du inte vet vad eller hur du vill studera kan du vända dig till en studie- och yrkesvägledare. De kan vägleda dig rätt och hjälpa dig att planera dina studier. Hör dig för på din skola eller den skola som finns närmast dig, om var du kan få kontakt med en studie- och yrkesvägledare.
 • Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att ta till dig information genom att läsa böcker, såsom exempelvis adhd, så har du rätt att kunna låna talböcker. Det gör du via Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), där du kan nå talböckerna direkt via internet. Detta kan du få hjälp med via ett bibliotek.
 • Alla universitet och högskolor har en samordnare för personer med funktionshinder. Den personen kan du kontakta om du behöver stöd för att klara av dina studier utifrån din funktionsnedsättning. Det är viktigt att kontakta samordnaren i samband med att du gör din anmälan till kursen så att stödet kan vara färdigt när studierna börjar.
 • Det är bra att kontakta CSN så snart du har blivit antagen. Läs mer om CSN under området Ekonomi.
 • Vid många högskolor finns en studentkår; en organisation bestående av studenter som arbetar för att påverka hur utbildningen ska se ut och hur studiesituationen ska vara för eleverna. Om du vill ha stöd i din kontakt med skolan eller något kring studierna känns fel så kan du vända dig till studentkåren.

www.friguiden.se kan du få ytterligare vägledning och ta del av hur andra skaffat sig en meningsfull sysselsättning.

Om Friguiden

2012 påbörjades Riksförbundet Attention det 3-åriga projektet Attention Fri. Projektets syfte är att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD genom att minska lidandet för dessa personer och skapa bättre förutsättningar för ett meningsfullt liv.

Riksförbundet Attention

Hur mår du just nu?

Här hittar du förslag på vad du kan hitta på forumet efter hur det kan kännas en helt vanlig tisdag.