Relationer

Här finns bra information om hur det funkar att skapa nya, goda relationer, återknyta och stärka gamla kontakter samt bryta med destruktiva relationer.

Föreningar – träffa andra och få stöd

I samhället finns det många föreningar och verksamheter som kan vara till stöd om man behöver hjälp i sin relation, eller där man kan träffa andra i liknande situationer för att skapa nya relationer.

Vänd dig till föreningar och verksamheter:

 • Om du behöver någon utomstående att prata med om din situation.
 • Om du vill träffa andra som är i samma situation som du.
 • Om du vill lära känna andra med liknande erfarenheter.

Tips – bra att veta:

 • Många föreningar och verksamheter har träffar och stöd som är kostnadsfritt att ta del av.
 • Exempel på kontakter för stöd i relationer (om du behöver prata med någon om en relation eller det är svårt att få den att fungera): Svenska kyrkan och Stadsmissionen.

Mansmottagning/ Kriscentrum – problem med aggressivitet och våld

En mansmottagning, ibland kallad ett kriscentrum, är en verksamhet som arbetar med män i krissituationer samt med män som har problem med aggressivitet och våld i nära relationer. De olika verksamheterna arbetar på olika sätt, men erbjuder olika former av stöd och behandling för dig som man i kris eller som utsätter andra för våld i en nära relation.

Vänd dig till en mansmottagning/krismottagning:

 • Om du har utsatt någon annan som du har en relation med för våld, eller är rädd att du ska göra det.
 • Om du har svårt att kontrollera din aggressivitet.
 • Om du upplever samlevnadsproblem i din relation, exempelvis utifrån svartsjuka eller otrohet.
 • Om du har problem med umgänge med dina barn.
 • Om du har varit med om, eller står inför, en svår separation.

Du kan hitta mansmottagningar och kriscentrum runt om i landet via föreningen Rikskriscentrum.

Kvinnojour – ideellt stöd för kvinnor

En kvinnojour är en verksamhet som arbetar för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Ofta är de ideella föreningar. En kvinnojour är en verksamhet som ger stöd utifrån varje kvinnas egna behov och önskemål.

Vänd dig till en kvinnojour:

 • Om du vill prata om din livssituation och sin relation, att få råd kring polisanmälan eller vårdnadstvist.
 • Om du vill ha råd och samtalsstöd, samt följa med på möten med socialtjänst, polis eller advokat som stödperson.
 • Många jourer erbjuder också boende för kvinnor och deras barn.

Du kan hitta många kvinno- och tjejjourer i Sverige via ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Kommunen – rådgivning och juridiska frågor

Kommunen har ansvar för både familjerådgivning och familjerättsliga frågor. Familjerådgivningen erbjuder främst stöd och hjälp med samlevnadsproblem.

Vänd dig hit:

 • Om det efter en separation är svårt att hitta former för samarbete kring dina barn med den andra föräldern.
 • Om du känner att du och din partner har fastnat i relationen och behöver hjälp att ta er vidare.
 • Om du upplever att du och din partner har svårt att kommunicera med varandra

Familjerätten har ansvar för juridiska ärenden.

Vänd dig hit:

 • För att få stöd att komma överens om hur ni ska fördela vårdnad, boende och umgänge med barnen efter en separation samt att göra ett avtal om detta.
 • Utredningar kring föräldraskap.
 • Information och stöd om adoptioner.

Hemsidor – hitta andra med liknande intressen

Det finns en mängd olika sidor där du kan hitta andra personer med liknande intressen, där man antingen kan ha kontakt eller träffas enskilt eller i grupp.

Vänd dig dit:

 • Om du vill hitta andra personer som du delar intressen med.
 • Om du vill ha kontakt med andra utan att behöva träffas.
 • Om du vill kunna välja aktivitet från tillfälle till tillfälle utan att behöva engagera dig i något regelbundet.

Ett exempel på en sådan sida är MeetUp, men det finns också många andra.

Polisen – om du behöver skyddas

Polisen är en myndighet som arbetar för att öka tryggheten i samhället och för att mindre brott ska begås.

Vänd till polisen:

 • Om du lever i en relation där du upplever någon form av våld så kan du kontakta polisen för att få hjälp att stoppa det våld du utsätts för. Det kan vara till exempel fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.
 • Om du behöver hjälp, även akut hjälp, att komma ifrån en våldssituation, men också med att skydda dig från framtida våld. Du kan exempelvis få ett överfallslarm, göra en polisanmälan eller få ett besöksförbud för den person som utsätter dig för våld.
 • Om du behöver hjälp i en akut situation.

Bra att veta är att det i vissa områden finns speciella enheter inom Polisen som arbetar just med relationsvåld.

Skatteverket – skydda dina personuppgifter

Skatteverket är en myndighet som har hand om alla skatter i Sverige. De har också hand om landets folkbokföring, alltså registreringen av var man är bosatt, och ID-kortsservice.

Vänd till Skatteverket:

 • Om du utsatts för våld, hot om våld, förföljelse eller trakasserier så kan du ansöka om skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet, hos Skatteverket.

Det kan innebära att ditt personnummer och adress inte längre är offentliga, att du fortsätter vara skriven på en adress fast du flyttat någon annanstans eller att du får nya personuppgifter, som namn och personnummer. Du får då din post vidarebefordrad från Skatteverket.

Socialtjänsten – stöd, bidrag och skydd

Socialtjänsten är en del av kommunens verksamhet. Socialtjänsten ansvar är att alla som är folkbokförda där ska får hjälp och stöd om man inte får det någon annanstans. Är du i akut behov av stöd kan du vända dig till den kommun du befinner dig i.

Vänd dig till Socialtjänsten:

 • Om du behöver ha ett skyddat boende under en period om du är utsatt för våld eller hot.
 • Om du behöver ha ekonomiskt stöd under en period då du lämnat en våldsam relation.
 • Om du behöver stödsamtal kring din situation i en våldsam relation.
 • Om du behöver stöd eller avlastning i din roll som förälder.

Tips – bra att veta:

 • Socialtjänsten har tystnadsplikt, så de får inte berätta om ditt ärende för någon annan.
 • Du kan alltid ringa till socialtjänsten anonymt och rådfråga om din situation.
 • Om du är osäker på om socialsekreteraren du pratar med förstått din situation kan du be personen att återge för dig vad det är som personen har hört dig säga.

UMO – Din ungdomsmottagning på nätet

UMO är en sida som drivs på uppdrag av Sveriges alla landsting för dig som är mellan 13 och 25 år gammal. Där kan du hitta kunskap och tips kring många olika områden i livet, såsom kroppen, relationer, alkohol/droger och självkänsla.

Vänd dig till UMO:

 • Om du vill hitta kontaktuppgifter till en ungdomsmottagning
 • Om du vill läsa om vad du själv kan göra kring olika sorters relationer, t.ex. familj, sex eller vänskap
 • Om du vill ha råd och hjälp kring att söka stöd
 • Om du vill ta del av andras berättelser om sina erfarenheter

Tips – bra att veta:

 • Du kan ställa frågor till personal på ungdomsmottagningar via UMOs hemsida, eller läsa andras frågor
 • På UMO finns filmer och bildspel under de olika temana
 • Du kan dela med dig av din egen berättelse till UMO, så att andra kan ta del av den

www.friguiden.se kan du få ytterligare vägledning och ta del av hur andra har lyckats upprätthålla relationer.

Om Friguiden

2012 påbörjades Riksförbundet Attention det 3-åriga projektet Attention Fri. Projektets syfte är att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD genom att minska lidandet för dessa personer och skapa bättre förutsättningar för ett meningsfullt liv.

Riksförbundet Attention

Hur mår du just nu?

Här hittar du förslag på vad du kan hitta på forumet efter hur det kan kännas en helt vanlig tisdag.