Kriminalitet

Att bryta sina tankemönster, att förändra sitt liv och processen av att skapa en ny identitet är nödvändigt för att kunna lämna kriminalitet.

Kriminalvården – stöd för att inte återfalla i brott

Kriminalvården är en myndighet som arbetar för att minska återfall i brott. De ansvarar för häkten, fängelser och frivård.

Vänd dig till Kriminalvården:

 • Om du under den tid du har kontakt med Frivården har behov av stöd kring kriminalitet, våld, partnervåld, sexualbrott samt missbruk och beroende.
 • Om du vill ta del av ett behandlingsprogram kring kriminalitet, missbruk och beroende.
 • Om du vill få stöd i att hitta alternativ till en kriminell livsstil med stöd av en lekmannaövervakare.
 • Om du vill få stöd via samtal för att få hjälp med motivationen för att förebygga återfall i brott.

Tips – bra att veta:

 • För att få gå ett behandlingsprogram måste du själv vilja ändra din livsstil.
 • Du kan själv önska vem du ska få som lekmannaövervakare.
 • På många anstalter, häkten och frivårdskontor finns det Visionsrum. Syftet med rummen är att ge dig en större möjlighet att arbeta med din situation och framtid. Där kan du ta del av samhällsinformation från exempelvis myndigheter, organisationer och föreningar. Informationen kan förmedlas i broschyrer, samtal eller föreläsningar. Fråga personalen om det finns just där du är.

Föreningar/organisationer – träffa andra med liknande erfarenheter

Vissa frivilligorganisationer har verksamheter där de erbjuder olika former av stöd och rådgivning för personer som har levt i kriminalitet och utanförskap. Föreningarna jobbar utifrån sina egna ideologier och traditioner. För många kan kontakt med frivilligorganisationer vara ett viktigt komplement till stöd genom sjukvård och socialtjänst.

Vänd dig till föreningar och organisationer för att:

 • Få stöd för att återta en plats i samhället.
 • Få hjälp att blir fri från droger och alkohol.
 • Få ett bredare nyktert och hederligt socialt nätverk.

Exempel på organisationer som arbetar mot kriminalitet:

 • KRIS – För dig med missbruk, kriminalitet eller utanförskap.
 • Unga KRIS – För dig under 25 år med missbruk, kriminalitet eller utanförskap.
 • X-cons – För dig med missbruk, kriminalitet eller utanförskap.
 • Ung i X-cons – För dig under 25 med missbruk, kriminalitet eller utanförskap.

www.friguiden.se kan du få ytterligare vägledning och ta del av hur andra har tagit sig ur en kriminell livsstil.

Om Friguiden

2012 påbörjades Riksförbundet Attention det 3-åriga projektet Attention Fri. Projektets syfte är att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD genom att minska lidandet för dessa personer och skapa bättre förutsättningar för ett meningsfullt liv.

Riksförbundet Attention

Hur mår du just nu?

Här hittar du förslag på vad du kan hitta på forumet efter hur det kan kännas en helt vanlig tisdag.