Fritid

Det finns många sätt att skapa sig meningsfull fritid. Du kan fördjupa dig i ett intresse, träffa andra i liknande situation som din och få stöd att kunna bryta isolering.

Idrotts- och intresseföreningar – fördjupa dig i ett intresse

Det finns en uppsjö idrotts- och intresseföreningar i Sverige för personer som är engagerade i allt från fotboll till hantverk, historia till träning, mat till mänskliga rättigheter. I föreningen samarbetar personer kring en gemensam fråga eller ett gemensamt intresse.

Vänd dig till en idrotts- eller intresseförening:

 • Om du vill fördjupa dig i ett intresse, till exempel en sport eller ett kunskapsområde, tillsammans med andra.
 • Om du vill komma igång med en aktivitet regelbundet eller över en längre tid.
 • Om du vill träffa andra med samma intresse.

Tips – bra att veta:

 • Sök efter ditt intresse och orten du bor i på Google för att hitta information om vad som finns i närheten av dig.
 • Det finns ofta information under kommunernas hemsidor. Sök på ord som Idrott och fritid så brukar man hitta en hel del alternativ.
 • Korpen är ett riksförbund för hundratals föreningar kring lagsport och gruppträning. Via deras hemsida kan du hitta föreningar nära dig eller utifrån en specifik sport eller träningsform.
 • Du kan också besöka idrottshallar och hembygdsgårdar för att se vilka föreningar som har aktivitet där.

Brukarföreningar – träffa andra i liknande situation

Många ideella föreningar har olika former av verksamheter med öppna träffar eller grupper som är öppna att besöka. Det kan vara allt från att bara få träffa andra personer som man delar erfarenheter eller intressen med till att testa på olika aktiviteter tillsammans.

Vänd dig hit:

 • Om du vill göra saker på fritiden med personer som har liknande erfarenheter.
 • Om du vill ha ett forum för att umgås med andra i liknande situationer på fritiden.

Socialtjänsten – få hjälp att bryta isolering

Socialtjänsten är en del av kommunens verksamhet. Socialtjänsten ansvar är att alla som är folkbokförda där ska får hjälp och stöd om man inte får det någon annanstans. Är du i akut behov av stöd kan du vända dig till den kommun du befinner dig i. Om du känner dig isolerad kan kan du få ett individuellt stöd, en så kallad kontaktperson.

Kontakta socialtjänsten:

 • Om du upplever att du behöver stöd för att bryta en isolering.
 • Om du vill ha ett komplement till dina sociala kontakter.
 • Om du vill ha en social kontakt på fritiden.

Tips – bra att veta:

 • Du bestämmer tillsammans med din kontaktperson vad det är ni ska göra ihop.
 • Kontaktperson är en frivillig insats, som du kan avsluta när du vill.
 • Det finns också ofta olika kommunala träffpunkter där man kan träffa andra.

Studieförbund – lär dig något nytt

Studieförbunden är en mötesplats för lärande och kultur, som jobbar med olika verksamheter utifrån individers egen nyfikenhet, kreativitet och lust att lära tillsammans med andra. Det finns 10 studieförbund i Sverige idag, och de är mest kända för att arbeta med studiecirklar.

Vänd dig till ett studieförbund:

 • Om du vill lära dig nya saker i en liten grupp där alla bidrar med sin egen kunskap och erfarenhet.
 • Om du själv vill välja vad och hur du vill lära dig samt sätta upp sina egna mål.

Tips – bra att veta:

 • Studieförbunden kan ha både verksamheter och enskilda träffar som är gratis eller mycket billiga att delta på.
 • Om du tillsammans med några andra vill lära er om något nytt eller skapa något tillsammans så kan det finnas möjlighet att få ekonomisk ersättning från studieförbunden.
 • All verksamhet är frivillig.

www.friguiden.se kan du få ytterligare vägledning och ta del av hur andra har hittat saker att göra på sin fritid.

Om Friguiden

2012 påbörjades Riksförbundet Attention det 3-åriga projektet Attention Fri. Projektets syfte är att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD genom att minska lidandet för dessa personer och skapa bättre förutsättningar för ett meningsfullt liv.

Riksförbundet Attention

Hur mår du just nu?

Här hittar du förslag på vad du kan hitta på forumet efter hur det kan kännas en helt vanlig tisdag.