Samhällskartor – hit kan du vända dig för att få stöd

Här hittar du länkar till samhällskartor som beskriver var du kan söka olika typer av stöd och hur. Alltifrån bostad till relationer och ekonomiskt bistånd.

De områden som du kan välja mellan ser du här nedanför. Inom varje område kan du scrolla nedåt för att hitta de olika delarna (berättelser, vägledning och samhällskartor, längst ner)

Bostad

Att få någonstans att bo, att skapa ett hem att trivas i och att hitta rutiner för att ta hand om det.

Ekonomi

Att få en inkomst, att få koll på sina pengar och att få dem att räcka till samt att bli av med sina skulder.

Fritid

Att hitta nya saker att göra, att plocka upp gamla intressen och att hitta sätt att komma igång.

Hälsa

Att underlätta livet genom rutiner och strukturer, minska stress och skapa andningshål i vardagen.

Kriminalitet

Att bryta sina tankemönster, att förändra sitt liv och processen av att skapa en ny identitet.

Missbruk

Att våga be om hjälp, att våga göra saker annorlunda än tidigare och att hitta sådant som håller motivationen uppe.

Relationer

Att skapa nya, goda relationer, återknyta och stärka gamla kontakter samt bryta med destruktiva relationer.

Sysselsättning

Att hitta något meningsfullt att göra, att våga börja studera igen och att få en anställning.

Friguiden

Detta material kommer från Friguiden, ett inspirationsmaterial som tagits fram genom Riksförbundet Attention som samlat tips, vägledning och information om stöd inom olika delar av livet. Materialet är framtaget för personer med ADHD som brottas med kriminalitet och missbruk, men mycket av innehållet kan vara till nytta för oss alla.

Här finns personliga berättelser om hur man har fått olika delar av livet att fungera bättre, vägledning i hur man kommer igång med en egen förändring och samhällskartor med information om var man kan vända sig för att få stöd.

Här finns även en guide för ADHD: 

Att hantera impulsivitet, rastlöshet och koncentrationssvårigheter, att se sina styrkor och finna förståelse för sig själv.

 

 

 

 

Hur mår du just nu?

Här hittar du förslag på vad du kan hitta på forumet efter hur det kan kännas en helt vanlig tisdag.