Organisationer och initiativ som kan hjälpa

Vid lättare psykiska problem, som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska man i första hand vända dig till sin vårdcentral för att få hjälp. Husläkare kan, om det behövs, remittera vidare till psykolog, psykosocialt team på vårdcentralen eller till öppenvården inom psykiatrin.

Allvarliga psykiska problem

• Är man är under 18 år vänder man sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
• Är man 18 år eller äldre vänder man sig till vuxenpsykiatrin. Det finns en mottagning i varje kommun och stadsdel. Man kan själv beställa tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss.

På några ställen i länet och i landet finns även Mottagningar för unga, som vänder sig till personer från 16 år och uppåt. Dessa mottagningar drivs gemensamt av barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin.

Akuta psykiska problem
Har man akuta psykiska problem kan man få hjälp via den lokala vuxenpsykiatrins jourverksamheter som har en mottagning i varje kommun eller stadsdel. Dessa lokala jourverksamheter stänger i de flesta fall klockan 22.00.

Man kan därefter vända dig till den gemensamma länsakutmottagningen på S:t Görans sjukhus telefon 08-123 492 00, som har öppet dygnet runt.

Om man är under 18 år kan man under dagtid vända dig till någon av BUP:s öppenvårdsmottagningar.

Under kvällar och helger finns en akutmottagning på Sachsgatan 10, bredvid Södersjukhuset, som tar emot barn och unga från hela länet. Man når mottagningen på telefon 08-616 69 00.

Vid akut självmordsrisk, ring närmaste psykmottagning, akutmottagning och/eller polisen 112!

Jourtelefoner

Polis, ambulans, räddningstjänst
Akut 112, annars 114 14 Dygnet runt
Hjälplinjen
0771-22 00 60
www.hjalplinjen.se Kl 13-22
Nationell sjukvårdsupplysning 1177 1177 Dygnet runt
Socialjouren Stockholm
08-508 400 00 Dygnet runt

Jourhavande medmänniska 08-702 16 80 Alla dagar 21-06

Röda korsets telefonjour 0771-900 800 Alla dagar 14-22

Jourhavande präst
Chatt må-to 20-24 112
svenskakyrkan.se/jourhavandeprast Alla dagar 21-06

Giftinformations-centralen 08-331231
Akut 112 Dygnet runt

Noa teamet (mobilt akutteam) Endast norrort, Stockholm. 08-123558858 Dygnet runt

Barn och föräldrar

Barn- och ungdomspsykiatrin
bup.se

BRIS Upp till 18 år
Chatt må-to 15-21, fr 15-18
116 111
bris.se Må-fr 15-21
Lö-sö 15-18
BRIS för vuxna
077-150 50 50 Vardagar 10-13
Rädda barnens föräldratelefon
020-786 786 Vardagar 18-21,
lö 13-16

Minds föräldratelefon
020-85 20 00 Vardagar 10-15

Jourhavande kompis (Röda korset) Upp till 25 år
020-222 444 Må-fr 18-22
lö-sö 14-22

Jourhavande adoptionskompis
020-645 43 00 Ti 18-21
Fryshuset: sy.realize
0739-502 340

Polisens föräldratelefon
020-217 000 Ti-to 9-16

S:t Lukasstiftelsen
nicodemus.se chatt Må 19-22

Studenthälsan Sök på universitet/högskola

Kvinnor

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50 Dygnet runt

Kvinnors nätverk Linna-mottagningen Utländsk härkomst
020-40 70 40 Alla dagar 9-22

Tjejjouren/Alla kvinnors hus
08-644 09 20 To 18-21

Stockholms tjejjour
08-644 40 45

Kriscentrum för kvinnor jourtel
08-429 99 40

Akutmottagning för våldtagna kvinnor AVK, Södersjukhuset
08-616 46 70 Dygnet runt

Terrafem
Jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst, 45 språk
020-52 10 10
www.terrafem.org Vardagar
8-17

Kruton – Hedersrelaterat våld
08-508 44 558 Dygnet runt

Systerjouren Somaya
Jourtelefon för kvinnor med muslimsk härkomst

020- 81 82 83
www.somaya.se

Origo – hederserelaterat våld 13-26 år
www.origostockholm.se
020-25 30 00

Män

Mansjouren
Nationell
08-30 30 20
www.mansjouren.se
Manscentrum
08-643 11 71
www.manscentrum.se

Killfrågor.se Chatt och frågor för killar Ti 19-21

Under Kevlaret
http://underkevlaret.se/
Chatt och frågor för killar
http://underkevlaret.se/chatt/

Missbruk, droger och sex

Maria ungdom
Missbruk
08-123 47 10
mariaungdom.se Dygnet runt

Capio Maria Akutmottagning
Missbruk, Maria Prästgårdsg. 34 c
08-684 00 400 Dygnet runt

Capio Maria Beroendemottagning
Wollmar Yxkullsgatan 25
0200-216 215 Må-to 07.45-20
Fr 07.45 -17 Helg 9-13

Dopingjouren
020-546 987 Må-fr 10-12 och 13-15

IOGT-NTO:s Alkoholrådgivning
020-80 80 80

Alkohollinjen
020-84 44 48

Preventell
– hjälplinje vid oönskad sexualitet
www.sexmissbuk.net 020-66 77 88

RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning
www.rfsu.se

Råd och stödteamet försäljning av sexuella tjänster
020 50 50 11

020-44 19 00
Anonyma sexmissbrukare

Saasverige.se
0702-29 31 91 Sö 18-19:30

HBTQ

RFSL Linje 59

HBT Upp till 25 år
egalia.se mötesplats 13-25 år
020-59 59 00
rfsl.se
hbtqkojan.se Ti 17-19 och to 19-21

RFSL HBT-jour
0771-66 67 68 Må 18-22 on 20-22
RFSL brottsofferjour 08-34 13 16
0200-212019

Övergrepp, beroende, brottslighet

Rsci: Riksföreningen stödcentrum mot incest
08-696 00 95
www.rsci.nu

Hopp riksorganisationen sexuella övergrepp
Jourtel 076 19 99 343
www.hopp.org

Slutaspela.nu Stöd- och hjälplinje för spelare och anhöriga
020-81 91 00
www.stodlinjen.se

Stödcentrum för unga gärningsmän
08-401 62 80
Brottsofferjouren 0200-21 20 19
Brottsofferjouren.se

Brottsoffermyndigheten för barn
www.jagvillveta.se

Stockholms stadsmission – terapi
Stockholmstadsmission.se
08-684 23 000

Terapicentrum för unga och unga män, Unga station-Unga i hemlöshet
Bryggan
Stöd till ungdomar vars föräldrar sitter i fängelse
08-501 293 19 Vardagar
9-13

Hassela Helpline
Jour
0200-220 555
www.hasselahelpline.se

SPES
För efterlevande till någon som tagit livet av sig
08-345873
teljour 19-22 alla dagar
Har stödgrupper

Ätstörning

SHEDO, Self Harm Eating Disfunction Organization
Www.shedo.org
jour@shedo.se
Anorexi och bulemi kontakt
Www.abkontakt.se
Chatt

NxtMe, stöd för kvinnor som utsatts för övergrepp/incest http://nxtme.com
Telefon: 073-971 70 30
E-post: help@nxtme.com
Chatt: nxtme.com/chat Chatt och telefontider:
Mån 18 – 19
Tors 11 – 12

Näthjälp till unga

BRIS
Upp till 18 år 116 111
bris.se Chatt må-to 15-21 och Fr 15-18

Tjejzonen.se Chatt och frågor för tjejer. Specialitet ätstörningar
Storasysterverksamhet Sö-to
20-22

Umo.se Ungdomsmottagning på nätet
Frågor (ingen chatt)
1000mojligheter.se
070-955 31 53

Stöd och hjälp vid våld och sexuella-övergrepp. Sexhandel Må 19-21
fr 18-20

Foreningenstorasyster.se För personer utsatta för sexuella övergrepp Må-ti 19-21
on-to 20-22
sö 16-18

Foreningentilia.se
Unga med psykisk ohälsa Alla dagar
21-22.30
Livlinan.org

kuling.nu
snorkel.se Ungdomar som lever nära psykisk sjuk förälder
Maskrosbarn.org Ungdomar som lever nära psykisk sjuk eller missbrukande förälder

Hur mår du just nu?

Här hittar du förslag på vad du kan hitta på forumet efter hur det kan kännas en helt vanlig tisdag.