Frågor & svar

Vad är Mind Forum?

Mind Forum är en trygg plats på nätet där du anonymt kan prata om livet när det känns tufft. Du kan ge och få stöd, läsa fakta om olika diagnoser och tillstånd under ”lär dig mer” samt läsa andras berättelser och krönikor. Du kan också få vägledning kring vart man kan vända sig för att få hjälp och få information om dina rättigheter. Hur mår du-knappen ger dig tips kring olika delar som kan vara intressanta för dig beroende på vad du behöver just nu.

MindForum är Sveriges första modererade stödforum på nätet som handlar om psykisk ohälsa. Forumet baseras på peer support och det är helt byggt med input och önskemål från referensgrupper.

Vad är peer support?

Peer Support handlar om att personer i samma situation hjälper varandra genom att dela kunskap, erfarenhet, känslomässig (eller praktisk) hjälp på lika villkor.  (Peer =jämlike) handlar om ett utbyte av praktisk information och tips men även mera personliga erfarenheter och insikter. Peer Support är ingen terapiform.

Peer Support består av två begrepp: Role Modeling och Empowerment. Peer Support innebär rådgivning och stöd på lika villkor vilket förutsätter att man möter den andra personen som en resurs.

Det innebär också att det främsta verktyget man använder för att delta är egna erfarenheter. I det här sammanhanget är det erfarenheter av psykisk ohälsa. Peer Support används ofta inom brukarrörelser av olika slag.

Har du egna erfarenheter kan du dela och bidra och på så vis byter man erfarenheter och delar ett sammanhang där alla har liknande erfarenheter. Känner man igen sig i någon annans historia är möjligheten också att man ser varandra som förebilder. ”Kan hen kan kanske även jag”.

Empowerment kan översättas med att ge sig själv och varandra makt. Att få höra hur andra med samma eller liknande problematik som jag står i, har kommit framåt eller löst sin situation ger hopp, att man inte är ensam och att det finns valmöjligheter.

Det visar att det finns vägar att förbättra sin situation, och det innebär egenmakt. Makt över sin egen situation. Ofta handlar Peer Support av råd och stöd av en mycket praktiskt karaktär.

Hur blir jag moderator/volontär?

Läs mer på mind.se

Vem finansierar?

Idag är arvsfonden finansiär. Dock behöver vi mer medel och vill du som privatperson eller företag sponsra oss är du välkommen att höra av dig.

Varför behövs stödforumet?

För att psykisk ohälsa är ett snabbt växande samhällsproblem. Stigma, skam, skuld och okunskap gör att många lider i tystnad, att man inte söker hjälp och i vissa fall tar sitt liv. Vi behöver börja prata om psykisk ohälsa och dess konsekvenser, men även att det är vanligt, att man kan få hjälp och hur man skapar miljöer där psykisk ohälsa är pratbart. MindForum är en sån plats.

Vilka är det som ska är tänkta att höra av sig?

Alla – precis alla, är välkomna när livet känns tungt.

Hur kommer ni bevaka och skydda trådarna?

Genom tydliga regler kring förhållningssätt på sajten och genom moderatorer som ser till att dessa följs genom att kunna ingripa direkt.

Hur kommer ni att bemanna, följa vad som sägs? Personal?

Genom moderatorer. Vill du vara moderator är du välkommen att komma på informationsträff.

Kommer ni att ta bort, censurera?

Ja, saker som destruktiva eller kränkande inlägg, självmordshot och känsliga bilder och dylikt kommer att modereras bort. Däremot skiljer vi tydligt på moderering och censur.

Vilka regler gäller för att finnas där?

Se användarvillkor här

Värdegrund

MindForum är en plats där respekt för varandra är centralt. Här skall man inte riskera att bli diskriminerad eller utsättas för kränkningar. Därför kommer inlägg som vi uppfattar olämpliga plockas bort och användaren kommer få en notis och riskerar att stängas av.

Här kan man prata om såväl livet som döden, men alltid med livet som utgångspunkt. Vi vill undvika onda cirklar som förvärrar olika typer av destruktivt beteende. Syftet med MindForum är att skapa en konstruktiv plats där man kan ge och få stöd när livet känns tufft.

Säkerhet

MindForum är byggt för att vara en säker plats. Vi använder separata servrar för att minska risken för intrång och överbelastning.  Mind äger materialet, som behandlas enligt dataskyddsförordningens nya riktlinjer.

Forumet modereras dygnet runt för att göras säkert vad gäller kränkningar, diskriminering, självmordshot eller stötande innehåll. Vi jobbar så hårt vi kan och du kan även själv anmäla inlägg som du tycker strider mot detta. Det innebär också att andra kan anmäla dina inlägg. Målet är att alla inloggade tar ett gemensamt ansvar för att låta MindForum tjäna sitt syfte.

Anonymitet och bilder

Alla inlägg är anonyma. Användarnamnen är helt slumpmässigt valda för att skydda anonymiteten hos våra användare i så stor utsträckning som möjligt. Det kan verka som en bra idé att dela namn och bild när man mår dåligt, men efter ett tag kan man ångra sig. Vi vill däremot främja öppenhet och därför är man är varmt välkommen att berätta sin historia i Garderoben.

På MindForum kan man inte lägga upp bilder, men det går däremot att länka till externt innehåll. Vi vill skydda användarna från stötande innehåll och ber er alla att respektera detta.

Hur skyddat är forumet från nätintrång eller att personer kan spåras?

Det här är en av våra största prioriteter. Säkerheten kommer att vara helt central.

Eftersom Mind bygger hela plattformen från början är vi också ägare till den information som den innehåller vilket gör att vi kan sätta regler som vi vet att vi kan följa. Det ger ett större skydd för användarna jämfört med andra sajter som exempelvis ägs av stora bolag. MindForum är byggt av Vektorgrafik som har egna servrar. Sedan är allt känsligt material krypterat. Man är helt anonym på MindForum och både användarnamn och symbol slumpas fram. Vi avråder också starkt från att ge ut privata uppgifter. Lämnar man ändå ut uppgifter som kan röja ens identitet kommer det att modereras bort.

Hur många besökare räknar ni med att få?

Vi hoppas att detta blir en av Sveriges största sajter inom psykisk ohälsa.

Hur svarar ni, går in, om någon skriver att den ska ta sitt liv?

Vi kommer inte att ha självmordssamtal öppet på MindForum. Det är både utlämnande för den stödsökande och kan vara stötande för andra. De samtalen hänvisar vi till Självmordslinjen, som också ägs och drivs av Mind, där man dygnet runt kan ringa eller chatta anonymt med en volontär för att få den typen av stöd. Telefon 90101 eller mind.se/sjalvmordslinjen/

Vilken är skillnaden mellan MindForum och Självmordslinjen?

Självmordslinjen är en stödlinje dit man kan ringa eller gå in och chatta anonymt och enskilt med någon av våra volontärer. De samtalen handlar ofta om att den stödsökande är självmordsnära. Den finns till för att kunna ventilera allvarliga tankar om livet, självmord eller när man inte vet om man vill leva.

MindForum har en bred plattform där man istället chattar i ett forum med andra som själva mår, eller har mått, dåligt. Man pratar med andra som har eller har haft det tufft och kan få råd, stöd och kunskap kring den erfarenheten. Här hålls inte självmordssamtal eftersom dessa bör hållas intimt samt att det kan trigga andra, dessa hänvisas till Självmordslinjen och våra volontärer som är specialutbildade på just det. MindForum är till för alla tankar om livet, när det känns tufft. Självklart kan man även prata om mörka tankar även på MindForum men alltid med livet som utgångspunkt och med ett konstruktivt syfte.

Mind har inte anmälningsplikt.

Kommer man att kunna lägga upp film, videos?

Nej. Både för ens egen säkerhet och för andras. Man kommer däremot att kunna lägga upp länkar till externt material.

Varför är det viktigt att prata om psykisk ohälsa?

För att det är mer normalt att vara drabbad av psykisk ohälsa än att inte vara det, och när man inte pratar om det får man uppfattningen att man är ensam.

Samtidigt vet vi att om man pratar om det blir det lättare att leva med. Ångesten släpper och självmordsrisken minskar.

Tycker ni inte att vården räcker till?

Vår verksamhet varken konkurrerar med eller ersätter vården. Vi är ett komplement, och alla komplement behövs. Psykisk ohälsa är ett av vårt samhälles största utmaningar och alla insatser behövs.

Vad är er uppgift?

Att vara en trygg och säker plattform där man anonymt kan möta andra i med olika erfarenhet av psykisk ohälsa och i olika stadier i processen, där du både kan ge och få stöd.

Vilken är er största utmaning?

Att psykisk ohälsa är så skamfyllt och stigmatiserat att få vågar prata om det överhuvudtaget. Dessutom är kunskapen kring vad psykisk ohälsa generellt låg, såväl på individnivå som på samhällsnivå vilket leder till fördomar, stigmatisering och diskriminering. Det gör att det är svårt att nå människor som drabbas. Man vill inte prata om det för att man är rädd att man har för mycket att förlora, vilket skapar ensamhet, skam och skuld. Det kan också finnas samhällsstrukturer och kulturdrag som gör att det är extra svårt att berätta om att man inte mår bra. Det gör att det är särskilt svårt att nå vissa grupper, som till exempel män, högpresterare och äldre.

Borde inte de som går in på stödforumet ha kontakt med proffs inom psykiatrin?

Om vi får användare som på ett ungefär motsvarar rikssnittet för drabbade av psykisk ohälsa så kommer en del av dessa redan ha ett sådant stöd också. Och det behöver man också om man mår dåligt, för det finns bra vård och det går att få hjälp. Vi är ett komplement. Ju snabbare och mer hjälp man får, desto kortare sjukdomstid, och desto större chans till ett fullgott liv. Vi erbjuder något som vården generellt inte tillhandahåller. Och alla delar behövs. Mind arbetar varken med behandling eller terapier utan fokuserar på kunskap och medmänskligt stöd.

Vad är målet med stödforumet?

På individnivå: Att så många som möjligt hittar in och inser att psykisk ohälsa är enormt vanligt, att man mår bättre av att prata om det och att ens egna erfarenheter kan hjälpa andra, så att man i ett tidigt skede vågar prata om hur man mår och kan få rätt stöd och hjälp.

På samhällsnivå: Att omnormera psykisk ohälsa. Det största problemet med psykisk ohälsa är inte bara hur det drabbar individen, det är alla de negativa värden och de fördomar som finns kring begreppet vilket gör det svårare att både prata om det, söka hjälp i tid och att sedan få rätt stöd.

Hur mår du just nu?

Här hittar du förslag på vad du kan hitta på forumet efter hur det kan kännas en helt vanlig tisdag.