Hem > Forum > Psykiska diagnoser & tillstånd > Det är för mycket nu

Det är för mycket nu

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
1
 • Det känns som att allt raserar. Det blir kaka på kaka det vill säga. Det känns som att jag spricker snart och blir galen. Jag vet inte vad jag ska göra av de här känslorna jag känner.
  Det är för mycket nu.
  Jag har väntat i hela mitt liv för att få veta vad det är för ”fel” på mig. Jag ska genomgå utredning för ADHD och eventuell bipolärsjukdom. Jag vet att sådant här tar tid men jag kan inte vänta. Jag vill påbörja utredningen nu!
  Jag hatar min arbetsplats. Men jag känner mig fast för att jag väntar på att få gratis utbildning till undersköterska. Ifall det blir någon utbildning nästa år så blir det i januari. Men jag vantrivs på min arbetsplats just nu, är det värt att ta lån för utbildning eller ska jag vänta och jobba 50% och plugga 50%? Jag vet inte om jag klarar det.
  Jag genomgår en polisutredning just nu för sexualbrott jag blev utsatt för som barn. Det gör så ont när allt kommer tillbaka.
  Min pappa är pedofil, han utsatte både mig och min bror och jag vet inte vad jag ska ha för relation till honom längre. Detta är något som jag har förträngt och det har kommit upp till ytan nu med polisanmälningarna. Han ringer och smsar men jag kan inte svara. Vad hade ni gjort? Brutit relationen helt? Konfronterat? På ett plan älskar jag min pappa och det är det som gör det så svårt.
  Min bror mår extremt psykiskt dåligt och har gjort det i många år men jag är orolig för honom. För snart är det nog slutet för honom. Han har väntat i över 10 år på hjälp och det är inte säkert att han får någon. Och om psyk bedömer att han inte är värd någon hjälp så kommer han att ta sitt liv.
  Min partner som jag älskar mer än allt mår också dåligt. Han har förträngt sitt mående i många år med droger och gjort allt för att undvika det. Nu kommer allt upp till ytan. Han inser att han inte mår bra. Något som jag har vetat hela tiden. Han får hjälp. Det är skönt. Jag vet att det kommer att lösa sig med honom men självklart ligger det en oro hos mig över hur han mår. Jag vill bara att han mår bra.
  Min mamma mår inte bra, hennes hjärta börjar bli dåligt pågrund av all stress. Hon stödjer min bror dag ut och dag inte. Något som psyk inte verkar vilja eller kan göra. Hon är dessutom orolig för mig. Samtidigt som hon jobbar heltid. Enligt henne så får inte jag må dåligt och så har det varit under hela uppväxten. Anknytningsbrott från mina föräldrars sida. Jag har inte fått mina behov tillgodosedda. Det har aldrig legat fokus på mig. Vilket har resulterat till våldtäkter och väldigt otrygga situationer osv. Och nu när jag är vuxen så ska jag vara underbarnet, endast må bra och vara diagnos fri. Något som min bröder inte är.
  Jag kan inte ta hand om mig själv. Jag hamnar i djupa depressioner och orkar inte göra någonting. Jag kan inte hålla det rent hemma. Jag har inte ordning på någonting. Jag har gått upp extremt mycket i vikt för det enda som ger mig lycka är att hetsäta. Jag försöker gå ner i vikt och hantera min hetsätning men det är svårt när det är så mycket annat runt om. Det känns som att ingen orkar med mig längre, bara för att jag inte gör det. Men jag vet att det bara är mina hjärnspöken som säger så. Det känns som att jag drunknar. Vart ska jag vända mig? Jag behöver akut hjälp innan jag faller över kanten och inte kan ta mig upp. Hur många fler är det som känner såhär? Hur kan vi hjälpa varandra?
  Inget är bra längre, inget känns bra iallafall. Allt som jag vanligtvis tycker om är tråkigt och jobbigt. Jag är nere i en djup depression. Jag behöver hjälp upp. Det känns som att det är så mycket mer än vad det är.

  Du vill och kämpar för att få hjälp och det är väldigt positivt. Sluta aldrig med det. Att försöka få hjälp från de olika samhällsinstanserna kan dock både vara frustrerande p.g.a. den långa tiden som man får vänta och den kvaliteten av hjälpen som man får. Dessa instanserna är varken tillräckligt bemannad för att hantera arbetsbördan eller har rätt kompetens för att hantera så många olika psykiska tillstånd som dessvärre verkar blir fler och fler med åren.
  Med all respekt som vård- och samhällsinsatser inom psykiatrin förtjänar finns det en stor begräsning i dessa då mycket av fokus hamnar på att behandla symptomen i stället för orsakerna till symptomen (finns givetvis undantag). När man inte förstår orsakerna flyttar man fokus till symptomen i stället. Hur mycket förstår vetenskapen om de riktiga orsakerna till så många varierande psykiska tillstånd som en människa kan uppleva och uppvisa?  Hur kan vetenskapen som utgår från att vi människor består endast av en fysisk kropp kunna förstå sig på och behandla tillstånd som är starkt förankrad i själen? Hur kan de förstå dessa tillstånd på riktigt om de förnekar att vi alla är en ande i grunden och har ett ”bagage” med oss från tidigare existenser som direkt påverkar våran nuvarande existens? När de inte förstår tankens krafter och påverkan i allas liv? När det inte förstår att den fysiska världen som vi lever i är i ständigt kontakt och ömsesidigt påverkan med den andliga världen?

  Det är din själ som lider. Det är därför i din själ som förändringarna till det bättre bör ske. Du kan och bör fortsätta att försöka få hjälp som kommer utifrån in. Dock vill jag betona att den bästa hjälpen som vår själ kan ha är den som genomstrålar inifrån ut. Den sorts hjälp som skapar beständiga förändringar som omvandlar mörkret inom oss till ljus. Sorg till glädje. Ångest till hopp. Ett svagt ljus till en början, fast med tiden blir det allt starkare och får mörkret att skingra.

  När så mycket, krävande, utmanande och utmattande händer livet på en och samma gång kan det kännas överväldigande. Man vet inte var man ska börja någonstans. Det viktigaste stället att börja på är det som vi oftast ignorerar. Det är med sättet som vi betraktar själva livet och oss själva. Även om det finns väldigt mycket som vi inte kan förändra, så det finns det otroligt mycket som vi kan förändra genom att arbeta med vad vi innerligt är och vet. Genom att arbeta med oss själva, omvärdera hur vi ser på vårt liv, våra känslor, tankar, kunskaper, mål och handlingar kan vi radikalt förändra hur vi mår. Om du gör det kommer du bygga en stadig grund för att både leva ditt liv på ett mycket bättre och mera meningsfullt sätt samt även kunna hjälpa andra människor som behöver din hjälp. Och baserad på vad du berättat finns det ett antal personer som du älskar och som du så gärna vill hjälpa. Och det kommer du att kunna om du först bygger en stadig grund innerst i din själ. Du kan det!

  Hur, frågar du? Jag hoppas att texten nedan kan vara en del av svaret på denna fråga:

  Låt oss påbörja något nytt. En ny start. En vändpunkt. Låt oss lämna mörkret bakom oss och vandra mot ljuset.
  Detta är möjligt om vi verkligen vill det. Vad är vi ute efter egentligen? Lyckan?
  Hur uppnår vi lyckan? En av de äldsta frågorna som funnits. En fråga där svaren börjar bli allt mer kända, ett efter ett, i samma utsträckning som vetenskapen och filosofin utvecklas av förfinas. Om vi analyserar dessa, till synes nya svar och slutsatser på denna urgamla fråga, ser vi en direkt relation och koppling med en del historiska fakta hämtade från vissa filosofier och religioner genom historian. Som en lång röd tråd genom mänsklighetens historia ser vi vetenskapen bekräfta gamla teorier, idéer och lärosatser.
  Vi är långt ifrån att ha alla svar. Dock har vi kommit långt nog för att lyckas uppnå målsättningen som vi började texten med.
  Hur börjar vi? Låt oss definiera några väldigt viktiga aspekter som har en enorm betydelse för oss alla som vill vara lyckliga.
  Äkta och sunda relationer (fysiska sådana).
  Tacksamhet för bl.a. allt vi har, gör, kan, vet och är, framför allt i de, till synes, små tingen i livet.
  Ha ett syfte, en mening, i livet är mycket viktigare än att ha mål, då forskningen visar att väldigt ofta när man uppnår sina mål, går man tillbaka till samma nivå av lycka (eller brist på den) efter en kortvarig peak av lycka. Syfte och mening handlar mycket mer om upplevelsen av en längre resa (under resans gång alltså) snarare än längtan att komma fram till en destination.
  Lär känna dig själv.
  Älska och bry dig på riktigt om andra människor. Dock tänk på att älska dig själv för den unika och oersättliga varelsen du är. Du är och har alltid varit älskad av Gud och Han vill att du lär dig också att älska dig själv. Hur kan vi på riktigt älska ändra människor utan att först älska oss själva. Jesus var rätt tydlig i sitt budskap. ”Älska din näste som dig själv”.

  Inse att man blir inte bra på något svårt utan övning, tålamod och ihärdighet. Tillåt dig själv att göra fel, skuldbelägg dig inte utan lär dig av dina misstag och försök göra bättre framöver. Att bygga upp grunden för lyckan inom och utom sig själv tar tid. Dock är det ändå förvånansvärt lite som krävs för att vi ska kunna känna de första positiva effekterna av vårt arbete. Man måste se det som den viktigast investering man gör i livet, en livslång investering.

  Några väsentliga saker att hålla under konstant uppsikt, lära känna och bearbeta hos sig själv är nämligen, tankar, känslor, emotioner, kunskaper och beteende. Fokusera på dem, lika mycket var för sig som när de samspelar med varandra. Alla dessa har en enorm betydelse för oss som vill ”finna” lyckan.

  Den allmänt världskända vetenskap och filosofi har gjort och fortsätter att göra stora framsteg när det gäller förståelse av tankar, känslor, beteende och emotioner. När det gäller området kunskaper finns det dock en saknad länk. En grund som är så otroligt relevant både för den som enskild ingrediens och i samspel med de andra fyra.
  Det är nämligen meningen med livet. Vad är vi? Vad gör vi här på denna lilla planet i denna oändliga universum? Varifrån kommer vi? Finns det liv efter döden?

  Ännu några av de äldsta frågorna som finns i mänsklighetens historia.
  Hur vi svarar på dessa frågor har en enorm påverkan och spelar en central roll i hur vi tänker, känner och beter oss igenom livet, samt hur vi förhåller oss till allt och alla i det.
  Det är därför inte förvånansvärt att otaliga människor, filosofier, religioner, vetenskapsmän i alla epoker och platser har ställt sig denna fråga och försökte besvara den. Därav är det inte heller förvånansvärt att så många människor mår så dåligt (och sorgligt nog fortsätter det att öka i antal och krypa ner i ålder) när man inte besitter svaren på dessa så grundläggande och livsavgörande frågor. I en ocean av tvivel och osäkerhet navigerar vi utan vare sig kompass eller stjärnorna för att vägleda oss.

  Min uppmaning till dig är att söka efter svar på dessa frågor och samla in riktig kunskap. Riktiga och beständiga livsförändringar som dessa vi söker kräver en stadig grund som endast kan förvärvas då förnuft förenas med äkta känslor där hjärnan och hjärtat tillfredsställs och harmoniseras. Leta efter den röda tråden genom historien för den finns där. Sök uppriktigt och med ett öppet sinne så skall du finna. Du är värd detta. Ta initiativet.
  För mig personligen, och tiotal miljoner andra människor i världen, har denna väsentliga kunskap hittats i en filosofi och vetenskap som har forskat och fortsätter att forska kring dessa frågor, nämligen Spiritismen. Om intresse finns hos dig att veta mer om vad Spiritismen har att säga finns det en länk på denna hemsida där en liten bok som heter ”Att förstå Spiritismen” i pdf format (30 sidor) kan laddas ner helt gratis. https://www.pavagtillljuset.com/att-forsta-spiritismen

  Efter den mörkaste natten kommer solen alltid upp.

  Allt gott <3

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
1

Du måste vara inloggad för att svara på denna tråd.