Hem > Forum > Depression > Det finns ingenting kvar

Det finns ingenting kvar

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
3
 • Jag har försökt allt. Jag har gått hos 5 olika psykologer, jag har pinat mig igenom 15 år, men va fan ska jag göra när det inte finns någonting som kan ändra på hur jag känner. Jag orkar liksom inte. Jag har vänner, jag lever ett socialt liv, men det är liksom inte tillräckligt för att ja ska vilja fortsätta och det spelar liksom ingen roll. Ja är nöjd med det jag gjort hittills o det blir ändå aldrig bättre.. så ja orkar fan inte mer…

  Hej! Jag har också mått dåligt och inte vetat hur jag skulle ta mig ur det. Jag har gått till psykologer och till psykiatrin. Det som till slut hjälpte mig att må bättre var mental träning. Jag använde mig av positiva affirmationer. Med tiden fick jag positivare känslor och började må bättre. Jag har också hört om andra som använt sig av meditation för att må bättre. Allt detta är dock en process så det går inte över en natt men det är ett bra alternativ om man gått till psykologer och inte tycker det hjälpt. Hoppas du hittar din väg till ett bättre mående.

  Trådstartaren

  Jag har bara ingen motivation till att använda positiva affirmationer, det blir liksom ihåligt och bara ord. Speciellt när jag själv inte känner att det går längre att få ett bättre mående. Jag har mått bra i korta perioder under dessa år. Det var väl trevligt och kul men det gör inte att jag vill fortsätta leva ändå.

  Alla kan inte känna sig lyckliga och tillfreds i livet trots att man utåt sett har uppnått det som de flesta människor förknippar med ett lyckligt och framgångsrikt liv. Bilden av vad ett lyckligt och värdefullt liv är är helt individuellt. Människor tenderar att betrakta andra som lyckliga när deras liv utåt sett har de ingredienserna som de själva anser är förutsättningarna till just lyckan. Däremot, hur individen upplever sitt eget liv är en helt annan historia. Vad andra värdesätter, tycker, tänker och känner med störst sannolikhet skiller sig från vad vi värdesätter, tycker, tänker och känner. Värderingar, prioriteringar, syfte och mål är något personligt och förändras och utvecklas ständigt genom liv, i allas liv, dock på olika sätt och olika takter. Liksom barnet, som mognar fortare än sina kompisar och inte längre finner glädje i sina gamla leksaker eller lekar, medan de andra barnen som är på en lägre mognadsnivå inte kan förstå hur man inte längre kan finna glädje i leksakerna och lekarna.

  Liksom barnen i exemplet ovan är människorna också, fast inte med leksaker eller lekar, utan med själva livet. Medan vissa finner lycka och är nöjda med att leva (eller låta livet ta dem dit ”det” vill) livet som det är så längtar andra efter något mer, något djupare, något som kan kännas äkta, något som uppfyller en med en känsla av syfte och mening. Du tillhör troligtvis den andra kategorin. Om så är fallet så kan texten nedan förhoppningsvis får dig att reflektera över det:

  En resa. Vart? Du vet inte. Vem reser? Du reser. Vem är du? Du vet inte.
  Vart är beroende av vem. Hur kan man svara på ”vart frågan” utan att först svara på ”vem frågan”?
  Ett liv är som en resa. Vi landar i detta liv då vi födds, liksom vi landar i ett nytt land som vi besöker. Under en begränsad tid kan vi resa vidare i olika riktningar, besöka platser, upptäcka saker, träffa andra människor, utveckla och utvecklas. En dag dör våran kropp och då är denna resa slut och vi måste återvända hem. Avgång från den fysiska världen med destination den andliga världen reser vi återigen (ty, denna resa är varken den första eller den sista) dit vi ursprungligen kommer ifrån. Anden är alltså ett resande väsen som vid varje resa (växelvis i den fysiska och andliga världen) får nya erfarenheter, utvecklar och införskaffar kunskaper, lär känna sig själv och världen som den bebor. Allt i universum är i konstant rörelse och omvandling, liksom vi själva.

  Sedan de första filosofierna och världsåskådningar har kopplingen mellan individen och livet varit uppenbar.
  ”Lär känna dig själv” är ett återkommande budskap. Hur kan man leva ett liv som känns värt att leva utan att först veta vem som leva skall?

  Mänskligheten har gått vilse. Vandrande i mörkret utan att varken veta vem vi är och vart vi är på väg.
  Vi strävar efter att uppnå olika mål i livet som oftast kan förklaras med verbet ”att ha” och inte ”att vara”.
  Vi definierar till och med oss själva med vad vi har. Jag har ett jobb, ett hus, en familj, en hund osv.. Vi har förväxlat att vad vi har är endast en liten del av något som vi förvaltar och/eller deltar under en begränsad tid.
  Vad vi är däremot, det är det enda som på riktigt definierar vår essens och som är oförstörbar och icke påverkad av varken tid eller yttre påverkan. Det är det som definierar vad vi vet, tänker och känner. Vad vi vet, tänker och känner lägger grunden till det livet som vi strävar efter att leva samt hur vi upplever detsamma. Är vi missnöjda med hur vårt livet har blivit?
  Är vi olyckliga? Hur kan vi hantera detta missnöje och känsla av vara olycklig? En bra början är att gå till källan och arbeta med att lära känna och förstå sig själv. Bakom masken och fasaden av egot finna och bekanta sig med den riktiga individen som definierar oss själva. I parallell med det bör man försöka få inspiration och kunskaper bland de olika bidragen som otaliga många filosofier, religioner och vetenskaper genom hela historia lämnat/lämnar till oss, så som olika verktyg som vi
  kan ha i verktygslådan i vårt försök att förstå och utveckla oss själva, samt att skapa ett liv som känns meningsfullt och lyckligt.

  Vad som passar 100% en själv är inte möjligt att svara på. Det beror på så många faktorer. Däremot finns det vissa verktyg i denna låda som passar oss alla då vi, trots våra uppenbara olikheter, har också många likheter. Om vi letar bland dessa verktyg kommer vi att finna liksom en röd tråd genom historia där saker så som kärlek, tro, lära känna och arbeta med sig själv, vaka över våra tankar och barmhärtighet förekommer, om inte i samma former, fast med samma kärna. Sådana verktyg som överlevet i tusentals år, förfinats och utvecklats, och även bekräftas allt mer av vetenskapen, hade aldrig kommit så här långt om de inte speglade en del av sanningarna som finns i Universum.
  Alla lögner faller en efter en av sig själv vid tidens granskning. Sanningen däremot är och alltid varit sann och kommer alltid att överleva tidens påverka.

  Min uppmaning till dig är att söka efter svar på dessa frågor och samla in riktig kunskap. Riktiga och beständiga livsförändringar som dessa vi söker kräver en stadig grund som endast kan förvärvas då förnuft förenas med äkta känslor där hjärnan och hjärtat tillfredsställs och harmoniseras. Leta efter den röda tråden genom historien för den finns där. Sök uppriktigt och med ett öppet sinne du skall finna. Du är värd detta. Ta initiativet.
  För mig personligen, och tiotal miljoner andra människor i världen, har denna väsentliga kunskap hittats i en filosofi och vetenskap som har forskat och fortsätter att forska kring dessa frågor, nämligen Spiritismen. Om intresse finns hos dig att veta mer om vad Spiritismen har att säga finns det en länk på denna hemsida där en liten bok som heter ”Att förstå Spiritismen” i pdf format (30 sidor) kan laddas ner helt gratis. https://www.pavagtillljuset.com/att-forsta-spiritismen

  Efter den mörkaste natten kommer solen alltid upp.

  Allt gott <3

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
3

Du måste vara inloggad för att svara på denna tråd.