Neuropsykiatriska diagnoser

Här finns fakta om ett antal neuropsykiatriska diagnoser som tas upp i DSM-5, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed. DSM-5 är det mätinstrument som psykiatriker använder när psykiatriker ställer diagnoser.

Under fliken Psykiska diagnoser finns fakta om andra diagnoser som inte är neuropsykiatriska.

Du hittar även fakta om relaterade tillstånd som är tillstånd och begrepp som inte har särskilda kriterier men som kan påverka den psykiska hälsan. Relaterade tillstånd kan vara till exempel övergrepp, sorg och kris.