Psykiska diagnoser

Här finns ett antal vanliga psykiska diagnoser som tas upp i DSM-5, (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed), det mätinstrument som psykiatriker använder när de ställer diagnoser. Under fliken ”Relaterade tillstånd” finns tillstånd och begrepp som inte har särskilda kriterier som en diagnos, som till exempel självskada, självmordstankar, övergrepp och sorg.